White Masa Corn Organic Non-GMO

White Corn Masa Non-GMO

Brand Good Word Organics

White Corn Masa Non-GMO 4 lbs

  • White Corn Masa Harina Flour
  • Great for Tortillas, Tamales, Tostadas, and Gorditas
  • 4 lbs